سلام

بچه ها بخاطر تاخیر پیش اومده بابت اعلام مدارک عذرخواهی میکنم.

این موارد باید توسط خود سایت دانشکده اعلام میشد اما متاسفانه به موقع انجام نشد.

لطفا فردا این مدارک رو همراه خودتون داشته باشین.

         

                                        موفق باشید